Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

Velkommen til fagprogrammet på Black Box teater!
Vi inviterer til seminarer, debatter og samtaler i forbindelse med høstens program. Forskjellige stemmer vil dele av sin praksis, belyse kunsten fra ulike vinkler og åpner for samtaler på tvers av kunnskapsfelt og kunstneriske disipliner.

Kunstnere og forestillinger som i høstsesongen 2018 har et fagprogram knyttet til seg er:
Kim Hiorthøy
Mia Habib & Jassem Hindi
Gisèle Vienne
Ingri Fiksdal
Pia Maria Roll / Hanan Benammar / Sara Baban / Marius von der Fehr

Fagprogrammet oppdateres løpende på blackbox.no.
Grupper som ønsker å møte kunstnerne kan ta kontakt på blackbox(a)blackbox.no

Foto: Istvan Virag / Oslo Internasjonale Teaterfestival 2018