Fra januar 2017 og de neste to årene vil Black Box teater samarbeide med tre assosierte kunstnere: Tormod Carlsen, Hildur Kristinsdottir og Mårten Spångberg.
På hver sin måte, med utgangspunkt I sine særegne tilnærminger og og på forskjellige stadier i karrieren representerer de alle tre utfordrende, kunstneriske praksiser som stiller spørsmål ved representasjon. Dette samarbeidet er et av ankerpunktene for å styrke tilstedeværelsen av kunstnerne i huset. Det gir mulighet til å revurdere den gjensidige avhengigheten mellom oss som en arena og kunstnerne, modifisere konturene av rommet som gis til hver enkelt og å utforske muligheten til å utdype skjæringspunktene mellom våre felles interesser. Dette samarbeidet er et eksperiment der vi sammen vil definere innholdet over tid. Helt konkret innebærer dette samarbeidet et trofast forhold over en gitt periode. Det betyr at vi støtter og jevnlig presenterer verk av disse kunstnerne. Videre at vi fungerer som en samtalepartner som følger utviklingen deres med en skreddersydd tilnærming i henhold til deres respektive behov, at spesifikke prosjekter i forbindelse med byen og innbyggernene blir til i samarbeid, og at disse kunstnerne er en samtalepartner for oss.