Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

28. nov. 21.00-22.15, Black Box teater foajé

Revolusjonene i Rojava og Algerie. Dobbeltforedrag om rasisme og dekolonialisering
I forbindelse med forestillingen Ways of Seeing som blant annet tar for seg erfaringer fra revolusjonen i Algerie og Rojava-revolusjonen i Syria, har Black Box teater invitert Begard Reza og Natasha Marie Llorens til å holde foredrag og ha en samtale om Rojava, fransk kolonialisme i Algerie og strukturell rasisme.

Rojava, antirasisme og dekolonialisering
Rojava er et kurdiskdominert område i Syria, en antifascistisk bevegelse som har vært underveis i over 40 år. Pillarene i Rojava er multikulturalisme, feminisme, antikapitalisme, økologi og dekolonialisering. Rasisme er globale idéer som trenger globale løsninger, og kampen i Rojava er kanskje en del av denne løsningen. Kan vi forestille oss hvordan et samfunn kan se ut etter kapitalismen, hvit overlegenhet og patriarkatet? Begard Reza forteller om Rojava, hvordan denne bevegelsen er organisert, og om forandringer som krever et blikk som går utover den vestlige boblen som vi lever i her i Norge.

Begard Reza er antirasistisk feminist og aktivist som jobber i Skeiv verden. Hun startet i Norge og sitter i styret til UngKurd. Reza har også skrevet flere artikler om den kurdiske feministiske frigjøringsbevegelsen.

Kolonial vold som strukturell vold i The Battles of Algiers
Natasha Marue Llorens vil presentere en lesning av Gillo Pontecorvo og Yacef Saadi sin klassiske film, The Battle of Algiers, fra 1965. Filmen skildrer maktforholdet mellom algeriere, franskmenn og europeiske kolonister i Algerie i midten av det 20. århundre som et resultat av et rasjonelt system fra regjeringen. Ved en slik fremstilling, unnlater de å representere franskmennene som rasister. På bakgrunn av argumenter fra Albert Memmi, Saidiya Hartman og Judith Butler, vil Llorens argumentere for at The Battles of Algiers forsømmer å fremstille de strukturelt rasistiske aspektene av kolonialismen. Llorens vil hevde at The Battles of Algiers ikke tvinger den europeiske eller den hvite personen til å erkjenne at kolonialismen er grunnlaget for rasisme, og at alle former for rasisme viderefører den spesifikke, dehumaniserende volden som var så sentral for koloniale styringsmetoder.

Natasha Marie Llorens er kurator og forfatter. Hennes forskning er hovedsakelig fokusert på forholdet mellom vold og representasjon i samtidskunst fra et feministisk perspektiv. Llorens skriver om samtidskunst og film fra Nord-Afrika og Midtøsten, feministisk politikk, filosofier og vold, queer og interseksjonell politikk i kunst, postkolonial og etisk kuratorisk praksis. Llorens skriver for tiden sin PhD i moderne og moderne kunsthistorie ved Columbia University.

Bildet er fra et tidligere seminar på Black Box teater. Foto: Istvan Virag