Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

Mette Edvardsen (NO)

Som scene jobber vi med å utforske vårt kunstneriske program i flere retninger.

Vi ønsker å utvide opplevelsen til publikum, tilby ulike innfallsvinkler i arbeidet til kunstnerne vi presenterer, berike måter å se / tenke på og formidle ulike stemmer. Dette omfatter å presentere usynlige komponenter av kunstnerens arbeid, presentere sider av praksisen deres som vanligvis er skjult, utvide forbindelser, referanser og inspirasjon innen kunstfeltet og utover. I lys av denne tilnærmingen stiller vi spørsmålet om hvordan man kan åpne opp den kunstneriske forskningen som ofte foregår innenfor en akademisk sammenheng og ikke møter publikum. Spørsmålet har resonert med Mette Edvardsen som startet sin stipendiatperiode ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) i 2016.
«Som del av mitt forskningsprosjekt på KHiO vil jeg se på min kunstneriske praksis som en helhet, hvor arbeidet er mer enn forestillingene jeg lager. Dette var allerede et interessant spørsmål å dele med Black Box teater som en programmerende scene som støtter mitt arbeid; hvordan gå i dialog om andre formater og ulike aspekter ved arbeidet, og om hva kunstnerisk forskning er og kan bety for publikum. Fra begynnelsen var det viktig for meg at forskningen ikke bare fant sted i isolasjon innenfor akademiet og stipendiatprogrammet, men også i en offentlig kontekst som teateret, og å se disse ulike kontekstene i relasjon til hverandre, hvordan de henger sammen og hva de tilfører hverandre. I tillegg til å si noe om min praksis gjennom praksisen, både ved å presentere forestillinger og i andre formater, var et ønske om å dele en bredere kontekst rundt arbeidet, fra hva som kan kalles en referanseliste.» Mette Edvardsen

Denne referanselisten vil vises som stykker, forestillinger, samtaler og andre former for utveksling i Black Box teaters program under Mette Edvardsens forskningsperiode (2016-2019). Ideene utvikles i tett dialog der vi tenker sammen om den aktuelle konteksten og hva som er relevant i forhold til alle perspektiver: Mettes forskning, teatrets program og publikum.

+ I løpet av høstsesongen 2017 på Black Box teater ble det vist en forestilling av Juan Dominguez. I tillegg til forestillingen ble det delt utdrag av en pågående korrespondanse mellom Mette og Juan og publikum fikk anledning til å møte dem i samtale.

+ I løpet av våren 2018 vil forestillingen DVD DVD av den fransk / belgiske koreografen Vincent Dunoyer presenteres på KHiO i samarbeid med Black Box teater etterfulgt av en samtale og et seminar med Vincent Dunoyer og Mette Edvardsen.