Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

Mette Edvardsen (NO)

Som scene jobber vi med å utvide vårt kunstneriske program i flere retninger. Vi ønsker å gjøre opplevelsen dypere, tilby ulike innfallsvinkler i arbeidet til kunstnerne vi presenterer, berike måter å se/tenke på og formidle ulike stemmer. Dette omfatter å dele usynlige komponenter av kunstnerens arbeid, invitere inn sider av praksisen deres som vanligvis er skjult, utvide forbindelser, referanser og inspirasjon innen kunstfeltet og utover.

I lys av denne tilnærmingen stiller vi spørsmålet om hvordan man kan åpne opp den kunstneriske forskningen som ofte foregår innenfor en akademisk sammenheng og ikke møter et «vanlig» publikum. Spørsmålet har resonnert med Mette Edvardsen som startet sitt forskningsfellesskap ved KHiO i 2016, og som hadde lignende interesser basert på et annet perspektiv som kunstner.

«Som del av mitt forskningsprosjekt på KHiO vil jeg se på min kunstneriske praksis som en helhet, hvor arbeidet er mer enn forestillingene jeg lager. Dette var et interessant spørsmål å dele med Black Box teater som en programmerende scene; hvordan gå i dialog om andre formater og ulike aspekter ved arbeidet, og om hva kunstnerisk forskning er og kan bety for publikum. Fra begynnelsen var det viktig for meg at forskningen ikke bare fant sted i isolasjon innenfor skolen og stipendiatprogrammet, men også i en offentlig kontekst som teateret, og å se disse ulike kontekstene i relasjon til hverandre, hvordan de henger sammen og hva de tilfører hverandre. I tillegg til å si noe om min praksis gjennom praksisen, både ved å presentere forestillinger og i andre formater, var et ønske om å dele en bredere kontekst rundt arbeidet, fra hva som kan kalles en referanseliste.»

– Mette Edvardsen

Denne referanselisten vil vises som deler, forestillinger og samtaler i Black Box teaters program. Disse og andre former for utveksling vil foregå i Mette Edvardsens forsknings- periode (2016–2019). Forslagene lages i tett dialog der vi tenker i samarbeid om den aktuelle konteksten og hva som er relevant i forhold til alle perspektiver (Mettes forskning, teatrets program og publikum).