Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

RAMN (2020-2021)

RAMN er et interdisiplinært kollektiv bestående av Marie Ursin, Nikhik Vettukatil, Alexandra Tveit og Runa Borch Skolseg. RAMN arbeider mellom scenekunst, litteratur, billedkunst og koreografi. Høsten 2019 arrangerte kollektivet seminaret working title på Black Box teater.  Som kollektiv ønsker RAMN å fasilitere en serie med lesegruppe, filmvisninger, åpne foredrag, arbeidsgrupper og performances som utforsker grensen, friksjonen og samarbeidet rundt vår nåværende kulturelle tilstand. Fra små ukentlige møter til større samlinger ønsker gruppen å etablere en aktiv kropp for spørsmål, en blekksprut med mange armer og parallelle arbeidsmetoder. Gjennom ulike måter å være sammen på i kunsten vil RAMN åpne opp et rom for samtale, utveksling og refleksjon.

RAMN er et interdisiplinært kollektiv bestående av Marie Ursin, Nikhik Vettukatil, Alexandra Tveit og Runa Borch Skolseg. RAMN arbeider mellom scenekunst, litteratur, billedkunst og koreografi. Høsten 2019 arrangerte kollektivet seminaret working title på Black Box teater. 

Som kollektiv ønsker RAMN å fasilitere en serie med lesegruppe, filmvisninger, åpne foredrag, arbeidsgrupper og performances som utforsker grensen, friksjonen og samarbeidet rundt vår nåværende kulturelle tilstand. Fra små ukentlige møter til større samlinger ønsker gruppen å etablere en aktiv kropp for spørsmål, en blekksprut med mange armer og parallelle arbeidsmetoder. Gjennom ulike måter å være sammen på i kunsten vil RAMN åpne opp et rom for samtale, utveksling og refleksjon.